Activum Accountants

De accountant

Het beroep accountant

De titel van accountant is wettelijk beschermd. Buiten de personen met de hoedanigheid van accountant, mogen geen andere personen of vennootschappen de titel van accountant gebruiken. De titel mag gebruikt worden vanaf de dag waarop het lid wordt ingeschreven op het tableau van leden van het instituut.
Externe leden worden ingeschreven op de deellijst van de externe accountants op de dag van de eedaflegging voor de rechtbank van koophandel.

Meer informatie over deze wettelijke bepalingen vindt u op de website van het IAB (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten).

Functie omschrijving

De externe accountant

Bijzondere controleopdrachten

Exclusieve monopolieopdrachten van de externe accountant

Exclusieve monopolieopdrachten gedeeld met bedrijfsrevisoren

Algemene opdrachten van de externe accountant

Andere specifieke opdrachten van de externe accountant


Voor meer informatie over dit beroep en de wetgeving hierover kan u terecht op de website www.iec-iab.be

Activum Accountants  |  Maasmechelen  |  +32(0)89 / 77 89 01  |  info@activum-accountants.be

Links   Webdesign by Ellaweb